Fairtrade-kaffe, hur vi dricker vårt kaffe

Kaffets historia i Sverige är lång. Det första ”paketet” kaffe kom till Sverige redan år 1685. Kaffet har även skapat en del kontroverser i landet, då det vid fyra tillfällen under 1700-talet och 1800-talet var förbjudet att dricka kaffe och ertappades man riskerade man böter. Idag är kaffe lika självklart som vatten och det dricks ca 12,4 kg kaffe per person och år i landet. Sverige som land är ett av de länder som har absolut högst kaffekonsumtion, bara Finland har högre. Sverige står för en procent att världens totala konsumtion av kaffe.

Fair trade kaffeNågot som blivit allt mer populärt under senare år är så kallat Fairtrade-kaffe. Detta kaffe är något dyrare än det kaffe som inte är Fairtrade-märkt. I gengäld får bönder i de länder som producerar kaffe mer betalt.

Det kaffe som säljs i Sverige kommer i huvudsak från länder som Brasilien, Colombia, Kenya, Guatemala och Costa Rica. På grund av att världsmarknadspriset på kaffe sjunkit har ersättning för kaffeproducenterna i dessa länder sjunkit och många har svårt att försörja då betalning i många fall är väldigt låg. I många fall täcker inte ens råvarupriset produktionskostnaderna.

Genom att köpa Fairtrade-kaffe bidrar man till bättre ekonomiska villkor för odlare och anställda på kaffeplantage runt om i världen. Dessutom bidrar man till att barnarbete och diskriminering motverkas, främjande av demokrati samt till en hållbar ekologisk produktion med miljöhänsyn. För den som tycker Fairtrade-kaffe är dyrt så kostar det faktiskt bara 20 öre mer per kopp än annat icke-Fairtrade-märkt kaffe. Dricker man fem koppar per dag blir det faktiskt bara en krona om dagen. Så det finns all anledning att köpa Fairtrade-kaffe.

Kaffe kan drickas på många olika sätt. Traditionellt har kokkaffe varit det vanligast förekommande i Sverige. Under de senaste årtiondena har dock bryggkaffet tagit över helt och är idag det som det flesta av oss dricker. Skillnaden mellan kok- och bryggkaffe ligger i malningen av kaffebönan där bryggkaffe är betydlig finare malet än kokkaffe. Dessutom är bryggkaffe också i de flesta fall något ljusare rostat än kokkaffe.

Utöver det har det under de senaste decennierna i Sverige dykt upp en rad andra varianter på kaffe som espresso, cappuccino, cafe au lait och caffé latte.