Renhållningen är A och O

Som caféägare måste man ha koll på vilka regler som gäller hos livsmedelsverket och ha den kunskap som krävs om allergener, personlig hygien, smittämnen och smittovägar. Det är ägarens yttersta ansvar för att denna kunskap finns och följs av både dig själv och din personal. 

kaffe-tårta

Det är viktigt att det finns rutiner för den personliga hygienen. Tvätta händerna ofta och vid sjukdom eller några symptom på detta så måste man vara extra vaksam så inte smittan sprids och täck över eventuella sår med plåster. Använd alltid skyddshandskar och rena funktionella arbetskläder.

Se till så att utrustningen och lokalen är utformad på ett bra sätt så att det inte kan samlas matrester och smuts och det är möjligt att hålla detta rent. Den som utför städningen måste ha möjlighet att komma åt överallt i alla utrymmen och ha rätt kunskap för att sköta detta.

Ser till så att lokalen och matberedningen hålls isär, man vill inte att kunderna ska kunna gå  igenom köket eller där man förbereder maten, även kundtoaletten ska ligga en bit ifrån. Ha bra förvaring så att du slipper ha saker på golvet som hindrar städningen och håll isär de livsmedel som behöver separeras och ha ett eget utrymme för städutrustningen.